پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

برگزاری دو وبینار آموزشی آخرین دستورالعمل های باروری سالم و آموزش خودمراقبتی و شناسایی سالمندان پرخطر

شهره امین پور| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دو وبینار آموزشی آخرین دستورالعمل های باروری سالم در زمینه سیاست های جدید جمعیتی، مشاوره فرزندآوری و دستورالعمل های باروری سالم ، همچنین وبینار آموزشی خودمراقبتی و شناسایی سالمندان پرخطر در دوران همه گیری کووید 19( راهبرد پنجم در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) جهت کلیه پزشکان، مراقبین سلامت، بهورزان به همت واحد سلامت خانواده و جمعیت برگزار گردید.


مطالب مرتبط

Sort by: