پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

کمیته HSRمعاونت بهداشت برگزار شد

محمد موسوی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

کمیته HSRمعاونت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کمیته   Health Syste Research)  HSR ) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر با حضور معاونین اجرایی و فنی و جمعی از اعضای محترم هیئت علمی  ،مدیران و مسئولین معاونت بهداشت شوشتر، برگزار گردید.

 

دکتر فدائی معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در نشست کمیته HSRشوشتر اظهار داشت:
امروزه نظام‌های سلامت، به دلیل تغییرات مختلفی که در جوامع انسانی ازجمله رشد جمعیت، تغییرات هرم جمعیتی و گرایش به سمت سالمندی، ظهور بیماری‌های نوپدید و باز پدید، ورود فنّاوری‌های جدید، گرایش به سمت تخصصی شدن خدمات سلامت و ... اتفاق افتاده است به نظام‌های کاملاً پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند. 

 

ایشان در ادامه افزودند:
چنین پیچیدگی ساختاری، نظام‌های سلامت را با انبوهی از چالش‌ها و مسائل مدیریتی مواجه ساخته است. دراین‌بین، پژوهش می‌تواند نقش بسزایی را از طریق تولید دانش، اطلاع‌رسانی و ارائه رهنمود در راستای حل مشکلات نظام سلامت ایفا کند. 

وی گفت:  اصولاً هر نوع پیشرفت و توسعه‌ای ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه است. حجم گسترده پژوهش‌های علمی و کاربردی در کشورهای توسعه‌یافته گویای این واقعیت است. به همین منظور تقویت فرهنگ پژوهش نیاز ضروری حوزه اجرایی بهداشت می باشد.

 

دکتر فدایی در رابطه با هدف این کمیته  گفت :
  تعیین اولویت های پژوهشی براساس نیازسنجی های انجام شده ، هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت ، تشویق و  توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت در زمینه پژوهش و تحقیق ، شناسایی مشکلات بهداشتی اجرایی در حوزه بهداشت و از بین بردن شکاف بین دو حوزه اجرا و پژوهش می باشد. 

 

وی در پایان اظهار داشت :

امید است ، فرایند نیازسنجی واقعی ، اجرای طرح های کاربردی و از همه مهمتر ،بهره برداری علمی و بستر سازی برای کاربرد نتایج پژوهش ها در معاونت بهداشت عملیاتی و اجرا شود.

 

(روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر)


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort