پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

 همایش مشترک ایدز وآنفلوانزا در شوشتر برگزارشد

محمد موسوی| | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

 همایش مشترک ایدز وآنفلوانزا در شوشتر برگزارشد

همایش اطلاع رسانی پیشگیری از بیماری ایدز وآنفلوانزا در تالار سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر دراین همایش دکترفدائی معاون بهداشت این دانشکده در زمینه اهمیت مراقبت،پیشگیری وکنترل دوبیماری ایدز وآنفلوانزا سخنرانی کرد.

وی گفت:نظام مراقبت بیماریها به دلیل اهمیت بیماریابی وتشخیص زودهنگام به نظام مراقبت سندرومیک بیماری ها تغییرپیداکرده است.

وی افزود:  مراقبت سندرومیک نوعی مراقبت است که درآن ازداده های مرتبط باسلامت که می تواند احتمال تشخیص یک مورد بیمار ویاشیوع بیماری راسریعتراز زمان معمول فراهم سازد استفاده می شودتابتوان پاسخ سریعتری به آن وضعیت داد،مانند آنفلوانزا که درقالب سندرومهایی باعلایم غیرویژه(شبه آنفلوانزا) ظاهر می شود.


دکتر فدایی اظهار داشت :
تقویت نظام مراقبت سندرومیک بیماریها می تواند ازطغیان واپیدمی بسیاری اربیماریها جلوگیری نماید .


معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر  درزمینه بیماری ایدز به هفته جهانی ایدز وشعار امسال آن اشاره کرد وگفت: لازم است  درمورد  راه های انتقال،پیشگیری ودرمان این بیماری به مردم  آموزش داده شود تاباافزایش سطح آگاهی  وتغییرنگرش افرادجامعه نسبت به بیماران اچ ای وی مثبت شاهد افزایش رفتارهای مطلوب بهداشتی مردم باشیم.

درادامه دکترخجسته  درزمینه اهمیت پیشگیری وکنترل بیماری ایدز سخنرانی کرده و به بیان علایم بیماری ایدز راههای انتقال بیماری ،گروه های درمعرض خطر،راه های تشخیص ودرمان وراه های پیشگیری از انتقال بیماری پرداخت.

همچنین  دکترمنجزی از دیگر سخنرانان این همایش درزمینه اهمیت مراقبت وپیشگیری ازابتلا به آنفلوانزا ،علایم بیماری،راه های انتقال، گروه های درمعرض خطر بیماری، راه های تشخیص وافتراق سرماخوردگی ازآنفلوانزا،پیشگیری ودرمان این بیماری   نکات لازم را به حاضرین شرح داد.

در ادامه برنامه  دکتر سید مرتضی قریشی رئیس  اداره دامپزشکی شوشتر  درزمینه اهمیت پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان گفت:

کشتارهای غیرمجاز  وفروش مرغ زنده نقش به سزایی درشیوع آنفلوانزای پرندگان دارد.
 وی افزود:  توجه به موارد جزئی مرگ پرندگان وگزارش دهی سریع این موارد می تواند در جلوگیری ازشیوع آنفلوانزای پرندگان نقش بسزایی داشته باشد.


( روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر )


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort