پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

      

  جهت دیدن فیلم های آموزشی کلیک نمایید:

 

             جمعیت

           رویای کودکی

           خانواده کامل با فرزندآوری

           تیزر روز شمار هفته سلامت

            کلیپ بیانات مقام معظم رهبری1

           کلیپ بیانات مقام معظم رهبری2

           کلیپ مقایسه ای نرخ باروری

          در آرزوی فرزند